لوگو دکتر علیرضا عابدینی

دوره های گذرانده شده:

سرتیفیکیت از دوره طراحی خط لبخند و لمینیت های سرامیکی (porcelain laminate veneers) سال ٢٠١٨ در اصفهان

دارنده سرتیفیکیت از کورس کیلینیکی porcelain laminate veneers در سال ٢٠١٨ در اصفهان زیر نظر اساتید برتر کشور

گواهی از اولین دوره اموزش جامع تئوری و عملی دندانپزشکی زیبایی و ترمیمی در سال ٩٠/٩١ در اصفهان

سرتیفیکیت از شرکت ultradent جهت گذراندن کورس جامع دندانپزشکی زیبایی در سال ٢٠١٢ در اصفهان

سرتیفیکیت از Dio implantology از دوره جامع ایمپلنت در سال ٢٠١٢ در اصفهان

گواهی از پنجمین دوره اموزش جامع ایمپلنت های دندانی در دانشکده دندانپزشکی اصفهان در سال ٩١/٩٢

دریافت سرتیفیکیت socket and ridge augmentation در سال ٢٠١٩ از تهران

دریافت سرتیفیکیت کاشت فوری ایمپلنت (immidiate implants) در سال ٢٠١٩ در تهران زیر نظر اساتید برتر کشور

اخذ سرتیفیکیت BioHorizons از کورس جامع ایمپلنت در سال ٢٠١٣ در اصفهان

شرکت در دوره جامع دندانپزشکی زیبایی و طراحی خط لبخند در اصفهان و دریافت عصویت اکادمی دندانپزشکی ریبایی امریکا (AACD) در سال ٢٠١۵

معرفی به عنوان موسس و مسئول فنی یکی از بهترین کیلینیک های دندانپزشکی استان اصفهان (دندانپزشکی مهرگان نجف اباد) در سال ١٣٨٨

اخذ سرتیفیکیت از دوره جامع دیجیتال ایمپلنت و زیبایی در سال ١٣٨٨در تهران

فهرست
Call Now Button