لوگو دکتر علیرضا عابدینی

دوره های گذرانده شده:

سرتيفيكيت از دوره طراحی خط لبخند و لمينيت های سراميكی (porcelain laminate veneers) سال ٢٠١٨ در اصفهان

دارنده سرتيفيكيت از كورس كيلينيكي porcelain laminate veneers در سال ٢٠١٨ در اصفهان زير نظر اساتيد برتر كشور

گواهي از اولين دوره اموزش جامع تئوري و عملي دندانپزشكي زيبايي و ترميمي در سال ٩٠/٩١ در اصفهان

سرتيفيكيت از شركت ultradent جهت گذراندن كورس جامع دندانپزشكي زيبايي در سال ٢٠١٢ در اصفهان

سرتيفيكيت از Dio implantology از دوره جامع ايمپلنت در سال ٢٠١٢ در اصفهان

گواهي از پنجمين دوره اموزش جامع ايمپلنت هاي دنداني در دانشكده دندانپزشكي اصفهان در سال ٩١/٩٢

دريافت سرتيفيكيت socket and ridge augmentation در سال ٢٠١٩ از تهران

دريافت سرتيفيكيت كاشت فوري ايمپلنت (immidiate implants) در سال ٢٠١٩ در تهران زير نظر اساتيد برتر كشور

اخذ سرتيفيكيت BioHorizons از كورس جامع ايمپلنت در سال ٢٠١٣ در اصفهان

شركت در دوره جامع دندانپزشكي زيبايي و طراحي خط لبخند در اصفهان و دريافت عصويت اكادمي دندانپزشكي ريبايي امريكا (AACD) در سال ٢٠١٥

معرفي به عنوان موسس و مسئول فني يكي از بهترين كيلينيك هاي دندانپزشكي استان اصفهان (دندانپزشكي مهرگان نجف اباد) در سال ١٣٨٨

اخذ سرتيفيكيت از دوره جامع ديجيتال ايمپلنت و زيبايي در سال ١٣٨٨در تهران

فهرست
Call Now Button